Վահան Տերյան

ԱՂՈԹՔ

     Քո պայծառ գահի անհաս բարձունքից

     Սի՛ մերժիր սրտիս աղոթքը անբիծ ...

     ՍԱՖՈ

Ես ընկա անդունդները խավար,

— Իմ ցնո՛րք, նորից քեզ եմ կանչում.

Մոռացա ուղիներըս պայծառ,

Իմ սրտում դառը մութն է շնչում։

Դու անմութ աշխարհում ես ապրում,

Հիշի՛ր դու խավարում տանջվողին,

Քո սրտում արևներ են վառվում,

Արևիր սև կլանքիս մութ ուղին։

Հավիտյան ինձ քո սերն է այրում,

Դու լուսե՜ղ ... Ինձ խավարն է ճնշում։

Ես մեռնում եմ այս մութ վիհերում...

Հեռավո՛ր, քեզնից չեմ տրտնջում...

1904-1905