Վահան Տերյան

ԱՇՈԻՆ

Դալուկ դաշտեր, մերկ անտառ...

— Մահացողի տըխո՜ւր կյանք...

Անձրև, քամի, սև կամար...

— Սրտակտուր հեկեկանք։

Միգում շողաց մի ցուրտ լույս.

— Օ՜, արդյոք կա՞ վերադարձ.—

Մահացողի անզոր հույս,

Վհատ սրտի տխուր հարց...

Անուժ ցավի ցուրտ կապար...

Մահացողի տխուր կյանք.

— Անմխիթա՜ր, անսպա՜ռ

Վհատության հեկեկանք...

1906-1907