Վահան Տերյան

* * *

Մոռանա՜լ, մոռանա՜լ ամեն ինչ,

                       Ամենին մոռանալ.

Չըսիրել, չըխորհել, չափս՛ոսալ —

                       Հեռանա՜լ...

Այս տանջող, այս ճնշող ցավի մեջ,

                       Գիշերում այս անշող

Արդյոք կա՞ իրիկվա մոռացման,

                       Մոռացման ոսկե շող...

Մի վայրկյան ամենից հեռանալ,

                       Ամենին մոռանալ.—

Խավարում, ցավերում քարանալ

                       Մեն-միայն...

Մոռանալ, մոռանալ ամեն ինչ,

                       Ամենին մոռանա՜լ...

Չըսիրել, չըտենչալ, չըկանչել,

                       Հեռանալ...

1908