Վահան Տերյան

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ

Հեռացի՛ր, աշուն, համրորեն լացող,

Ողջույն քեզ, մրրիկ ահեղաշաչյուն,

Ողջույն քեզ, կռվի առաջին հնչյուն՝

Լույսի պես կարող, խոսքի պես խոցող...

Գրկիր իմ հոգին մարտի ցնծությամբ,

Բորբոքի՛ր սիրտըս, ազատության երգ,

Շողա՛ մռայլում, ըղձալի եզերք,

Որոտա՛, շաչիր, փոթորկավետ ամպ...

(1907)