Վահան Տերյան

ԱՇՈՒՆ

Մեգ է, անձրև ու մշուշ

Իմ այգում մերկ,

Դառը թախիծ ու վերհուշ, —

Անվախճան երգ։

Հողմն է լալիս թփերում

Մերկ ու վտիտ.

Ցուրտ է, խավար է հեռուն

Եվ անժպիտ։

Սիրտըս թախծոտ ու խոցոտ,

Հոգիս հիվանդ, —

Ո՞վ արևոտ ու բոցոտ

Կըվառե խանդ։

Տունըս ավեր ու խավար՝

Օրըս անլույս,

Ո՞վ կըվառե ոսկեվառ

Երազ ու հույս....