Վահան Տերյան

ՓՈՂՈՑԻ ԵՐԳԸ

Պատուհանիս տակ լալիս է կրկին

Թափառիկ երգչի երգը ցավագին,—

Տխուր այդ երգը վաղուց եմ լսել,

Կարծես թե ե՛ս եմ այդ երգը հյուսել,

Կարծես թե ե՛ս եմ լալիս այդ երգում,

Կարծես թե քե՛զ եմ կարոտով երգում։

(1909)