Վահան Տերյան

ԻՆՔՆՕՐՈՐՈՒՄ

Գիշեր է իջել. լռել են բոլոր

Աղմուկները չար, խոսքերը պատիր

Ջրերը մեղմիվ երգում են օրոր,

— Սիրտ իմ, հանդարտի՛ր...

Հանգչում է վաղուց անտուն ու մոլոր

Թափառականը մեն ու տարագիր,

Աստղերը խմբով երգում են օրոր,

— Սիրտ իմ, հանդարտի՛ր...

Լա՛ց վերջին լացըդ, սի՛րտ իմ մենավոր,

Վերջին արցունքըդ — հեկեկա՛, թափի՛ր, —

Երազ, երգ ու սեր, օրո՜ր ու օրո՜ր,

— Սիրտ իմ, հանդարտի՛ր...

(1911)