Վահան Տերյան

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՎԵՐԱԴԱՐՁ - 1. Առաջին անգամ լույս է տեսել 1910 թ. «Գարուն» գրական-գեղարվեստական ալմանախի I գրքում։ Բանաստեղծության սևագիր տարբերակներից է հետևյալ անտիպ հատվածը.

Ես լուռ կըսպասեմ այն ահեղ ժամին,

Արթուն կըմնամ

Եվ երբ լուսածագ ավետող քամին

Անտառում դողա

Եվ երբ սարերի կատարները սև

Արծաթը շողա,

Դուք դեռ մշուշում քնած կըլինեք,

Սիրտըս կըճչա վսեմ հուզումից,

Ես ձեզ մոտ կգամ — որ զվարթ ճչամ

— Եղբայրնե՛ր, ելեք...

Այս հատվածը, որ հավանորեն մնացել է «Նորքի» արխիվից, մեզ հանձնել է Գրականության և արվեստի թանգարանի կրտ. գիտ. աշխատող Պ. Սիմոնյանը։